Vores historie

HVEM ER VI?

Lidt om Strandmarken

Velkommen til Strandmarkens børnehave – og vuggestue!

 • Vores hus er et hus for små mennesker og store mennesker!
 • Her er det vigtigt at børn og voksne har det godt. Det er afgørende at børn er børn.
 • Derfor skaber vi også rammerne for at læring, fællesskab og leg hænger sammen, fordi børn lærer gennem leg, oplevelser i differentierede fælleskaber med andre børn) og ved at sanse omverdenens indtryk.
 • Vi mener, at gensidig respekt og forståelse skaber øget rummelighed. Vi har en forholdsvis åben struktur i huset og arbejder projektbaseret på stuerne, det være sig trafik-, billedkunst-, sundhed – bevægelse - og naturprojekter mv.
 • Vi har barnets perspektiv som en rød tråd i vores pædagogiske arbejde. Vi mener at institutionslivet er et meget vigtigt livs-stadie, og det er afgørende, at børnene har en masse gode redskaber med i rygsækken, når de starter i skole

       

      At være selvejende..

      • Det kendetegnende ved en selvejende institution er, at bestyrelsen er ansvarlig for at institutionens drift og økonomi er rentabel. Det er Lederen, der har det daglige ansvar for driften, økonomien og den pædagogiske linje i institutionen.
      • Strandmarkens børnehave og vuggestue har som selvejende institution en driftsoverenskomst (og samarbejde) med Hvidovre kommune. Men Strandmarken er tilknyttet SPIA, som bistår os med juridisk bistand, regnskab, løn, og personaleforhold.
      • Læs mere om den selvejende tanke og de selvejende institutioner i Hvidovre på www.selveje-hvidovre.dk 

      Historik

      • 1961: Året hvor Strandmarken blev oprettet af Boligselskabet Hvidovre Bo (nu: FA2009). Strandmarken er den første selvejende institution i Hvidovre. Bygningen, som vi har til huse i, er et stykke prisvindende arkitektur, som er kåret til at være arkitektonisk bevaringsværdigt, tegnet af arkitekt Eske Kristensen.
      • 2014: Vi fik madordning med dertilhørende produktionskøkken og køkkendame.
      • 2015: 1. Januar overgår Strandmarken til SPIA (Selvejende & private institutioner administrationsselskab)
      • 2015: 1. Maj starter vi en vuggestuegruppe, på junglestuen.
      • 2020 : serteficert Sang og musik institution

      Stuer

      • I vuggestuen arbejder vi derudover med begrebet ”educare”,  der står for læring og omsorg, hvilket betyder, at der arbejdes med barnets udviklingsrum og udviklingspotentiale, hvor omsorg og tryghed er fundamentet og hvor barnet bliver anderkendt og set.
      • Huset består af tre stuer, hvor alle kender alle, og børnene har også venskaber på tværs i huset.
      • Vi lægger stor vægt på pædagogisk faglighed og at vores hus er et sted, hvor børn og voksne har det godt. Hvor der er plads til kreativitet, spontanitet og sjov. Vi lægger ligeledes vægt på at der er en god tone i huset og at vi snakker til hinanden på en anerkendende, respektfuld måde.
      • Vi mener at de sociale kompetencer og måden vi er overfor hinanden på er fundamentet for vores hus og forudsætningen for det enkelte barns udvikling og trivsel. 
      • Vi lægger vægt på fotodokumentation, som redskab til at beskrive børnenes dagligdag.
      • Pædagogiske fokuspunkter:
       • Sang og musik
       • Sprog,
       • deltagelse i fællesskaber,
       • projektarbejde